Spoušťové body/ Trigger points

Pro ty, kteří tápou nad tím, zda jít na Terapeutickou masáž- rekondiční ošetřeni (trigger points).

MainTrigger points (spoušťové body) jsou malé zatuhlé uzlíky ve svalech vyznačující se zvýšeným napětím a bolestivostí. Mohou být na pohmat velmi bolestivé a mohou způsobovat bolest i ve vzdálených oblastech těla (v tzv. zónách přenesené bolesti). Přenesené bolesti se mohou vyskytovat mnohdy i velice daleko od místa aktivního spoušťového bodu. Spoušťové body rovněž mohou při podráždění vyvolat svalový záškub. Jsou způsobeny lokálním svalovým napětím drobných svalových vláken spolu s biochemickými změnami v okolí.Např. přetížení, spaní v nesrávné poloze, nevhodným sezením atd. Tyto změny nepostihují celý sval nebo svalovou skupinu, ale jen určitý snopec svalových vláken.Již samotné odstranění spoušťových bodů dokáže zmírnit bolest svalů i bolesti v souvisejících oblastech. Navíc pomáhá obnovit elasticitu ve svalech a svalový rozsah.Odstranění Trigger pointů, spolu s dalšími druhy a prvky masáží je mnohdy nazýváno jako „Hloubková terapeutická masáž“ jenž příznivě působí na bolestivé, napjaté, ochablé či zkrácené svaly.

Napsat komentář