Reflexní terapie plosek nohou

Tato metoda uvolnění pomocí působení tlaku na jednotlivá místa na chodidlech je založena na znalosti mnoha existujících bodů rozmístěných zejména na ploskách nohou. Tyto body jsou propojeny nervovými cestami s jednotlivými orgány v těle a masáž tak může napomoci jejich aktivaci, případně naopak zklidnění, pokud je dotyčný bod citlivý až bolestivý.
Reflexní body jsou rozmístěny od prstů přes nárt, okolí kotníku až k patě, zároveň je mnoho bodů i na dlaních a hřbetech rukou.
Reflexní terapie je několik tisíc let známá asijská masáž, podle níž má na chodidle každý orgán své zastoupení.