Terapie červeným světlem

Od počátku nového milénia se stále více a častěji objevují důkazy o tom, že různé vlnové délky světla dokáží ovlivňovat biochemii našeho těla, a tedy i jeho funkce spojené se zdravím. Velice efektivní je přitom světlo červené (RED) a blízké infračervené (NIR). Červené spektrum je okem viditelné a je absorbováno převážně kůží. Blízké infračervené světlo běžným zrakem nevidíme. Toto světlo proniká hlouběji do našeho těla (na rozdíl od ostatních vlnových délek, které končí na pokožce), kde pozitivně působí na naše mitochondrie, buňky, orgány i endokrinní žlázy.

Nově vzniklý vědní obor, zabývající se fotobiomodulací nám za poslední dvě dekády přináší stovky, dnes už dokonce tisíce studií (včetně těch na lidech) o tom, že terapeutické využití blízkého infračerveného světla dokáže podporovat naše tělo v podstatě na jakékoliv myslitelné úrovni.

Efekt RED a NIR fototerapie je rozdělen do 9ti tématických celků, jejichž základní přehled si můžete přečíst zde.